loading...

Kurumsal Üye

Dernek tüzüğünde ilgili madde aşağıdaki gibidir:

 

MADDE 10: Kurumsal Üyelik koşulları aşağıdaki maddeler doğrultusunda belirlenmiştir.

 

Kurumsal üyeler, kendi üyeliklerinin yanı sıra, Dernek Tüzüğü uyarınca üye olma koşullarını sağlayan 1 (bir) personelini, “Kurum Temsilcisi Üye” olarak atama hakkını haizdir. Kurum temsilcisi üyeler, ilgili üye kurumun yazılı talebi ile üyelik hakkı kazanırlar ve aynı üye kurumun yazılı talebi ile üyelikleri sona erdirilebilir, kurum temsilcisi üyeler, onları atayan üye kurum tarafından her zaman ve gerekçe belirtilmeksizin değiştirilebilir.

 

Kurum temsilcisi üyenin, kendisini atayan kurumun bünyesinde bulunan grup şirketlerinden bir diğerinin bünyesinde görevlendirildiği haller hariç olmak üzere, kurum nezdindeki görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi veya kendisini atayan kurumun Dernek üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, söz konusu kurum temsilcisi üyenin üyeliği, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Dernek tarafından re’sen sona erdirilir.

 

Kurumsal üyelik aidatı giriş aidatı 500 TL, yıllık aidat 250 TL olarak belirlenmiştir. Kurum temsilcisi üyeler, giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatı ödemekten muaftırlar

 

Kurum temsilcisi üyeler, yukarıda anlatıldığı şekilde atanma ve üyeliklerinin sona ermesi halleri ile aidat yükümlülükleri hariç olmak üzere, bireysel üyeler ile, oy kullanma hakları dahil, aynı ve eşit haklara sahiptir.

 

Her hakkı saklıdır © 1992 - 2017 | Bursa Halkla İlişkiler Derneği