loading...

Üyelik Hakları

Dernek tüzüğüne göre,

MADDE 9: Madde 8’deki şartlara haiz ve Dernekler Kanunu’nca aranan niteliklere sahip adaylar 2 üyenin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içerisinde üyeliği kabul ve reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 MADDE 12: Hiç kimse üye olmaya ve kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMANIN ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ


         MADDE 13: 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 17.maddesi gereğince üyelik niteliklerini kaybedenler ve yazılı mazeret beyan etmeden üst üste 3 toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu kararı sonucu veya istifa halleri dışında giriş ve üyelik aidatlarını 1 yıl içinde ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler.

 

ÜYELİK HAKLARI


         MADDE 14: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe konulamaz. Derneğin organları

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Denetleme Kurulu

D) Yüksek Danışma Kurulu

 

 

Her hakkı saklıdır © 1992 - 2017 | Bursa Halkla İlişkiler Derneği